Rendement

6 februari 2017

S&O-verklaring overdragen is nu mogelijk

Sinds 1 januari 2017 kunnen organisaties de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere organisatie. Dit is mogelijk dankzij een nieuwe beleidsregel die is opgesteld door minister Kamp van Economische Zaken, maar dit vereist wel een administratieve voorbereiding.
6 februari 2017

OR moet privatisering onder protest begeleiden

De Ondernemingskamer heeft in een recente uitspraak de argumenten van de OR van Holland Casino om de privatisering van het staatsgokbedrijf tegen te houden, verworpen. Alleen een verzetprocedure van vakbond FNV staat de privatisering nu nog in de weg.
6 februari 2017

Luisteren naar werknemers levert geld op

Staat de leidinggevende niet open voor een gesprek met werknemers, dan kan dat de organisatie duur komen te staan. Het leidt namelijk tot verspilde arbeidsuren, omdat fouten in het werkproces of wangedrag simpelweg niet ter sprake komen.
6 februari 2017

Wiebes: genoeg tijd dga voor afkopen pensioen

Dga's met een pensioen in eigen beheer hebben voldoende tijd om dat geldpotje om te zetten of af te kopen. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer.
6 februari 2017

Geen BTW-aftrek voor holding zonder vergoeding

Een holding, die zelf ook een onderneming drijft, heeft geen recht op BTW-aftrek van de door haar ingekochte diensten waar ook de dochters van profiteren, als zij voor deze diensten geen vergoeding heeft ontvangen van haar dochters. Dit heeft het Europese Hof van Justitie onlangs aangegeven.
6 februari 2017

Verwarring over opslag neemt toe door rechter

Gegevens opslaan bij diensten van Amerikaanse oorsprong kan ertoe leiden dat deze moeten worden overgedragen aan de Amerikaanse opsporingsdiensten. Door een uitspraak van de rechter zou dit ook gelden als die diensten informatie buiten de VS opslaan.
3 februari 2017

Voor weinig werknemers een gekort pensioen

Er werd gevreesd dat in 2017 de pensioenaanspraken van veel werknemers gekort zouden worden, maar uiteindelijk blijkt het mee te vallen. Pensioenkortingen zijn bij maximaal vijf pensioenfondsen aan de orde.
3 februari 2017

OR beschermt werknemers ook buiten werktijd

Veel werknemers zijn ook buiten werktijd met hun werk bezig, bijvoorbeeld omdat ze nog even snel hun werkmail lezen en afhandelen. De ondernemingsraad kan ervoor zorgen dat deze vrijwillige handeling geen ongeschreven regel wordt en zo werknemers beschermen.
3 februari 2017

Herrie in de keuken om annuleringskosten

Een organisatie mag annuleringskosten in rekening brengen als klanten bestellingen terugdraaien. Maar deze annuleringskosten moeten wel proportioneel zijn én duidelijk gecommuniceerd worden. Een recent voorval laat zien hoe snel onvrede anno 2017 kan ontsporen.
3 februari 2017

Werknemer onbekend met rol bedrijfsarts

Door de gewijzigde Arbowet die onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer, krijgt de bedrijfsarts nadrukkelijker een preventieve rol. Ook krijgen werknemers vrije toegang tot de bedrijfsarts. In een nieuwe animatie legt de overheid uit wat nu precies de rol van de bedrijfsarts is.
3 februari 2017

Tarieven van factoring in 2016 flink gedaald

Als uw organisatie kampt met een liquiditeitsprobleem omdat afnemers pas na een aantal maanden uw factuur betalen, kan factoring een oplossing zijn. Uw organisatie draagt dan de hele debiteurenportefeuille over aan een factormaatschappij. Onlangs bleek uit onderzoek dat door het toenemend aantal factormaatschappijen deze tarieven in 2016 ten opzichte van 2015 met 11% zijn gedaald.
2 februari 2017

Ontslag door niet naleven re-integratieplicht?

Een werkgever kan een zieke werknemer ontslaan als hij onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Wel geldt de voorwaarde dat de werknemer ernstig verwijtbaar moet hebben gehandeld.
2 februari 2017

Oplossing voor Wet DBA is onderweg

Het kabinet hoopt nog voor het volgende regeerakkoord een oplossing te hebben voor de problemen rond de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dat staat in een brief die de Belastingdienst heeft verstuurd aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).
2 februari 2017

Uitstel voor schadevergoeding na bedrijfsongeval

Voorlopig hoeven werkgevers nog geen schadevergoeding te betalen aan de familie van een slachtoffer van een arbeidsongeval. Het wetsvoorstel dat dit regelt, ligt al sinds 2015 bij de Tweede Kamer, maar is nog steeds niet behandeld.
2 februari 2017

Vaarwel roamingkosten EU op 15 juni 2017

De roamingkogel is door de EU-kerk: vanaf 15 juni 2017 gaan roamingkosten in de Europese Unie definitief op de schop. Het betekent dat u in het buitenland geen extra kosten meer betaalt voor bellen, sms’jes sturen en dataverbruik.
2 februari 2017

Kosten belastingvoordelen vaak onbekend

Uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer blijkt dat voor meer dan de helft van de aftrekposten, vrijstellingen en kortingen niet bekend is wat de kosten en de effecten ervan zijn.
2 februari 2017

Beslagvrije voet 2017 € 1.263,58

Per 1 januari 2017 is de maandelijkse beslagvrije voet voor echtparen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd gestegen van € 1.256,34 naar een bedrag van € 1.263,58. Voor alleenstaanden met of zonder kinderen is de beslagvrije voet in de eerste helft van 2017 gestegen naar € 884,51.
1 februari 2017

Rabobank compenseert ondernemer met renteswap

Het tij is eindelijk gekeerd voor ondernemers die de dupe zijn geworden van rentederivaten. Rabobank maakte onlangs bekend circa tienduizend ondernemers te gaan compenseren voor de gewraakte renteswaps. Dat zijn er tweeduizend meer dan waar de bank eerder op rekende.
1 februari 2017

Nog steeds klussen aanmelden voor NLdoet 2017

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017 weer NLdoet. Dit is een ideale mogelijkheid voor uw organisatie om een grote klus af te kunnen maken, nieuwe vrijwilligers te werven en uw organisatie onder de aandacht te brengen. U kunt nog steeds klussen aanmelden.
1 februari 2017

Wat staat er voor de loonaangifte op stapel?

In het jaarplan loonaangifteketen staat precies welke plannen er voor de loonaangifte zijn. Voor de komende jaren staat onder meer het verder doorontwikkelen van het versnelde aangifteproces voor de loonheffingen op de planning.