Aangifte omzetbelasting (BTW)

Van Eijk-Slaats verzorgt voor u de BTW aangifte. Dit zijn meestal vier aangiften per jaar, afhankelijk van in welk tijdvak u door de belastingdienst wordt ingedeeld. In de eerste maand na het kwartaal moet aangifte worden gedaan. Soms moet er ook een aanvullende aangifte worden gedaan en deze valt dan samen met de jaarrekening. Dit is de zogenaamde suppletie aangifte. Deze aangifte corrigeert eventuele veranderingen welke zijn ontstaan bij het opstellen van de jaarrekening. De correcties betreffen vaak privégebruik van de telefoon, een auto van de zaak etc.

Over al uw verkopen moet u belasting betalen. Dit heet de zogenaamde omzetbelasting, ook wel BTW genoemd. BTW staat voor : Belasting over de Toegevoegde Waarde. U moet belasting betalen over de meerwaarde die uw product of dienst door uw handelen krijgt. Dit betekent dus ook dat u BTW die u heeft uitgegeven om uw product die meerwaarde te geven, mag aftrekken.

De aangifte BTW wordt door ons verzorgd nadat wij uw administratie hebben verwerkt. Als er een te betalen bedrag uitkomt dient dit ook in de eerste maand na afloop van het betreffende kwartaal te worden voldaan aan de belastingdienst. U krijgt van ons een overzicht waarop het bedrag en betalingskenmerk staan vermeld.