Kosten belastingvoordelen vaak onbekend

Uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer blijkt dat voor meer dan de helft van de aftrekposten, vrijstellingen en kortingen niet bekend is wat de kosten en de effecten ervan zijn.

Uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer blijkt dat voor meer dan de helft van de aftrekposten, vrijstellingen en kortingen niet bekend is wat de kosten en de effecten ervan zijn.

Ga naar het artikel