Wat staat er voor de loonaangifte op stapel?

In het jaarplan loonaangifteketen staat precies welke plannen er voor de loonaangifte zijn. Voor de komende jaren staat onder meer het verder doorontwikkelen van het versnelde aangifteproces voor de loonheffingen op de planning.

In het jaarplan loonaangifteketen staat precies welke plannen er voor de loonaangifte zijn. Voor de komende jaren staat onder meer het verder doorontwikkelen van het versnelde aangifteproces voor de loonheffingen op de planning.

Ga naar het artikel