De Jaarrekening
(Eventueel met accountantsverklaring!)

Als het ondernemingsjaar weer is afgelopen gaan wij uw jaarrekening verzorgen. Daar zijn wij, afhankelijk van de grote van uw onderneming, een halve dag tot soms wel een hele week mee bezig. Het is dus van belang dat u daar ook het nut van inziet!

Mocht u overigens een officiële accountantsverklaring nodig hebben, bijvoorbeeld voor een vergunning, dan kunnen wij dat voor u regelen via ons netwerk.

Een jaarrekening is waardevol omdat:

  1. De jaarrekening een standaard overzicht van uw gemaakte kosten en opbrengsten is. Het geeft u inzicht in de opbouw van uw kosten. Dit inzicht kunt u gebruiken om uw kosten goed onder controle te houden.
  2. De jaarrekening is de basis voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
  3. U kunt met uw jaarrekening verantwoording afleggen betreffende de financiële positie van uw onderneming. Deze verantwoording legt u af omdat u bijvoorbeeld geld heeft geleend. Belanghebbenden zijn o.a. belastingdienst en financieringsinstellingen.
  4. Met de jaarrekening heeft u een basis voor een financieringsaanvraag. Het kan een indicatie geven voor de in de toekomst te verwachten winsten.
  5. De jaarrekening van een BV of NV vormt de basis voor publicaties richting de KvK.