jotten

6 februari 2017

Doe aangifte van schenking

Heeft u in 2016 méér geschonken gekregen dan de normale jaarlijkse vrijstelling? Dan moet u aangifte doen!...
6 februari 2017

S&O-verklaring overdragen is nu mogelijk

Sinds 1 januari 2017 kunnen organisaties de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere organisatie. Dit is mogelijk dankzij een nieuwe beleidsregel die is opgesteld door minister Kamp van Economische Zaken, maar dit vereist wel een administratieve voorbereiding.
6 februari 2017

OR moet privatisering onder protest begeleiden

De Ondernemingskamer heeft in een recente uitspraak de argumenten van de OR van Holland Casino om de privatisering van het staatsgokbedrijf tegen te houden, verworpen. Alleen een verzetprocedure van vakbond FNV staat de privatisering nu nog in de weg.
6 februari 2017

Luisteren naar werknemers levert geld op

Staat de leidinggevende niet open voor een gesprek met werknemers, dan kan dat de organisatie duur komen te staan. Het leidt namelijk tot verspilde arbeidsuren, omdat fouten in het werkproces of wangedrag simpelweg niet ter sprake komen.
6 februari 2017

Wiebes: genoeg tijd dga voor afkopen pensioen

Dga's met een pensioen in eigen beheer hebben voldoende tijd om dat geldpotje om te zetten of af te kopen. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer.
6 februari 2017

Geen BTW-aftrek voor holding zonder vergoeding

Een holding, die zelf ook een onderneming drijft, heeft geen recht op BTW-aftrek van de door haar ingekochte diensten waar ook de dochters van profiteren, als zij voor deze diensten geen vergoeding heeft ontvangen van haar dochters. Dit heeft het Europese Hof van Justitie onlangs aangegeven.
6 februari 2017

Verwarring over opslag neemt toe door rechter

Gegevens opslaan bij diensten van Amerikaanse oorsprong kan ertoe leiden dat deze moeten worden overgedragen aan de Amerikaanse opsporingsdiensten. Door een uitspraak van de rechter zou dit ook gelden als die diensten informatie buiten de VS opslaan.
3 februari 2017

Meer spaargeld bij kleine banken

Nederlanders hadden eind 2016 bijna € 340 miljard aan spaargeld. Dat is een toename van € 5,3 miljard ten opzichte van een jaar eerder....
3 februari 2017

Voor weinig werknemers een gekort pensioen

Er werd gevreesd dat in 2017 de pensioenaanspraken van veel werknemers gekort zouden worden, maar uiteindelijk blijkt het mee te vallen. Pensioenkortingen zijn bij maximaal vijf pensioenfondsen aan de orde.
3 februari 2017

OR beschermt werknemers ook buiten werktijd

Veel werknemers zijn ook buiten werktijd met hun werk bezig, bijvoorbeeld omdat ze nog even snel hun werkmail lezen en afhandelen. De ondernemingsraad kan ervoor zorgen dat deze vrijwillige handeling geen ongeschreven regel wordt en zo werknemers beschermen.
3 februari 2017

Herrie in de keuken om annuleringskosten

Een organisatie mag annuleringskosten in rekening brengen als klanten bestellingen terugdraaien. Maar deze annuleringskosten moeten wel proportioneel zijn én duidelijk gecommuniceerd worden. Een recent voorval laat zien hoe snel onvrede anno 2017 kan ontsporen.
3 februari 2017

Werknemer onbekend met rol bedrijfsarts

Door de gewijzigde Arbowet die onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer, krijgt de bedrijfsarts nadrukkelijker een preventieve rol. Ook krijgen werknemers vrije toegang tot de bedrijfsarts. In een nieuwe animatie legt de overheid uit wat nu precies de rol van de bedrijfsarts is.
3 februari 2017

Tarieven van factoring in 2016 flink gedaald

Als uw organisatie kampt met een liquiditeitsprobleem omdat afnemers pas na een aantal maanden uw factuur betalen, kan factoring een oplossing zijn. Uw organisatie draagt dan de hele debiteurenportefeuille over aan een factormaatschappij. Onlangs bleek uit onderzoek dat door het toenemend aantal factormaatschappijen deze tarieven in 2016 ten opzichte van 2015 met 11% zijn gedaald.
2 februari 2017

Ontslag door niet naleven re-integratieplicht?

Een werkgever kan een zieke werknemer ontslaan als hij onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Wel geldt de voorwaarde dat de werknemer ernstig verwijtbaar moet hebben gehandeld.
2 februari 2017

Oplossing voor Wet DBA is onderweg

Het kabinet hoopt nog voor het volgende regeerakkoord een oplossing te hebben voor de problemen rond de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dat staat in een brief die de Belastingdienst heeft verstuurd aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).
2 februari 2017

Uitstel voor schadevergoeding na bedrijfsongeval

Voorlopig hoeven werkgevers nog geen schadevergoeding te betalen aan de familie van een slachtoffer van een arbeidsongeval. Het wetsvoorstel dat dit regelt, ligt al sinds 2015 bij de Tweede Kamer, maar is nog steeds niet behandeld.
2 februari 2017

Vaarwel roamingkosten EU op 15 juni 2017

De roamingkogel is door de EU-kerk: vanaf 15 juni 2017 gaan roamingkosten in de Europese Unie definitief op de schop. Het betekent dat u in het buitenland geen extra kosten meer betaalt voor bellen, sms’jes sturen en dataverbruik.
2 februari 2017

21% btw voor diensten dirigent aan aspirantkoorleden

Selecteert een dirigent nieuwe leden voor een koor dat hij zelf samenstelt? Dan zijn deze diensten belast met 21% btw.
2 februari 2017

EMG-diagnosesysteem voor werking spieren belast met 21% btw

Een diagnosesysteem voor de werking van spieren (EMG-systeem) is geen spierstimulator. Daarom geldt voor het diagnosesysteem een ander btw-percentage, namelijk 21%. Dit in tegenstelling tot de spierstimulator. Deze is belast met 6% btw.
2 februari 2017

Kosten belastingvoordelen vaak onbekend

Uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer blijkt dat voor meer dan de helft van de aftrekposten, vrijstellingen en kortingen niet bekend is wat de kosten en de effecten ervan zijn.