Maximumtarief inzage persoonsgegevens € 22,50

In het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is vastgelegd dat organisaties dit jaar nog geld mogen vragen voor de inzage in de persoonsgegevens die zij verwerken. Na 25 mei 2018 mogen organisaties in principe geen factuur meer versturen voor het beschikbaar stellen van gegevens.

In het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is vastgelegd dat organisaties dit jaar nog geld mogen vragen voor de inzage in de persoonsgegevens die zij verwerken. Na 25 mei 2018 mogen organisaties in principe geen factuur meer versturen voor het beschikbaar stellen van gegevens.

Ga naar het artikel