Loonsanctie vervalt voor eigenrisicodragers

UWV moet in minder gevallen een loonsanctie kunnen opleggen en aan eigenrisicodragers zelfs helemaal niet. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hiervoor een wet opstellen.

UWV moet in minder gevallen een loonsanctie kunnen opleggen en aan eigenrisicodragers zelfs helemaal niet. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hiervoor een wet opstellen.

Ga naar het artikel