Werkwijze afdrachtvermindering S&O in de wet

De administratieve aanpassingen aan de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) die op Prinsjesdag werden aangekondigd, staan inmiddels in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst. Wat verandert er per 2017?

De administratieve aanpassingen aan de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) die op Prinsjesdag werden aangekondigd, staan inmiddels in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst. Wat verandert er per 2017?

Ga naar het artikel