Commerciële tarieven geen beletsel voor ANBI

Het gebruik van commerciële tarieven hoeft geen probleem te zijn voor het verkrijgen van de ANBI-status. Volgens de Hoge Raad gaat het erom of uw organisatie een winstoogmerk heeft en exploitatieoverschotten behaalt.

Het gebruik van commerciële tarieven hoeft geen probleem te zijn voor het verkrijgen van de ANBI-status. Volgens de Hoge Raad gaat het erom of uw organisatie een winstoogmerk heeft en exploitatieoverschotten behaalt.

Ga naar het artikel