WOR: regels voor adviesrecht van de OR

De ondernemingsraad heeft adviesrecht, wat inhoudt dat de bestuurder een schriftelijke adviesaanvraag bij de OR moet neerleggen als hij een regeling wil invoeren, wijzigen of intrekken die de werkingssfeer van artikel 25 WOR raakt. Hoe werkt het adviesrecht precies?

De ondernemingsraad heeft adviesrecht, wat inhoudt dat de bestuurder een schriftelijke adviesaanvraag bij de OR moet neerleggen als hij een regeling wil invoeren, wijzigen of intrekken die de werkingssfeer van artikel 25 WOR raakt. Hoe werkt het adviesrecht precies?

Ga naar het artikel