Weer geen verrassende uitkomst geldigheid box 3

Ook de vierde proefprocedure over de geldigheid van de box 3-heffing heeft geen verrassing opgeleverd. Rechtbank Noord-Holland vindt de heffing voor 2014 niet in strijd met artikel 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

Ook de vierde proefprocedure over de geldigheid van de box 3-heffing heeft geen verrassing opgeleverd. Rechtbank Noord-Holland vindt de heffing voor 2014 niet in strijd met artikel 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

Ga naar het artikel