Verbetering Wet normering topinkomens op komst

De Wet normering topinkomens (WNT) moet doelmatiger worden. Daarnaast wil de overheid de ontwijkmogelijkheden beperken en de uitvoering vereenvoudigen. Recent is daarvoor de Evaluatiewet WNT aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Wet normering topinkomens (WNT) moet doelmatiger worden. Daarnaast wil de overheid de ontwijkmogelijkheden beperken en de uitvoering vereenvoudigen. Recent is daarvoor de Evaluatiewet WNT aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ga naar het artikel