Transitievergoeding bij ziekte of verlof

Een werknemer die ziek is of gebruikmaakt van ouderschapsverlof, ontvangt over deze periode vaak minder loon. Welk loon moet de werkgever dan als uitgangspunt nemen voor het berekenen van de transitievergoeding als de werknemer uit dienst treedt?

Een werknemer die ziek is of gebruikmaakt van ouderschapsverlof, ontvangt over deze periode vaak minder loon. Welk loon moet de werkgever dan als uitgangspunt nemen voor het berekenen van de transitievergoeding als de werknemer uit dienst treedt?

Ga naar het artikel