Toetsing van regeldruk gaat op de schop

Het kabinet richt per 1 juli 2017 een nieuw onafhankelijk regeldruktoetsingscollege op. Dit nieuwe college moet zo vroeg mogelijk worden betrokken bij nieuwe wetgeving om zo de regeldruk voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Het kabinet richt per 1 juli 2017 een nieuw onafhankelijk regeldruktoetsingscollege op. Dit nieuwe college moet zo vroeg mogelijk worden betrokken bij nieuwe wetgeving om zo de regeldruk voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Ga naar het artikel