Scholingspremie moet laagopgeleiden motiveren

Iedere werknemer moet over de financiële middelen beschikken om scholing te kunnen volgen. In een verkenning is onderzocht in hoeverre een scholingspremie of een nationaal scholingsfonds hieraan kan bijdragen.

Iedere werknemer moet over de financiële middelen beschikken om scholing te kunnen volgen. In een verkenning is onderzocht in hoeverre een scholingspremie of een nationaal scholingsfonds hieraan kan bijdragen.

Ga naar het artikel