Rekenregels en sociale premies per 1 januari 2017

In de Rekenregels voor 2017 die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft gepubliceerd, staan de effecten voor uitkeringen en grondslagen van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de andere tarieven voor de loonheffingen per 1 januari 2017.

In de Rekenregels voor 2017 die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft gepubliceerd, staan de effecten voor uitkeringen en grondslagen van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de andere tarieven voor de loonheffingen per 1 januari 2017.

Ga naar het artikel