Per 1 april 2018 wijziging meerlingenverlof

Als een werkneemster te vroeg bevalt van een meerling, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken. Deze maatregel gaat per 1 april 2018 in.

Als een werkneemster te vroeg bevalt van een meerling, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken. Deze maatregel gaat per 1 april 2018 in.

Ga naar het artikel