Pandhouder mag faillissement aanvragen

De Hoge Raad heeft bepaald dat een pandhouder van een vordering het faillissement mag aanvragen van een partij waarvan ze zelf geen directe schuldeiser is. De pandhouder moet zijn pandrecht dan wel bekend hebben gemaakt aan de partij die de vordering moet betalen.

De Hoge Raad heeft bepaald dat een pandhouder van een vordering het faillissement mag aanvragen van een partij waarvan ze zelf geen directe schuldeiser is. De pandhouder moet zijn pandrecht dan wel bekend hebben gemaakt aan de partij die de vordering moet betalen.

Ga naar het artikel