Oldtimerregeling schendt mensenrechten niet

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de oldtimerregeling niet strijdig is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Dankzij de overgangsregeling kan er geen sprake zijn van een buitensporige last en een inbreuk op het recht van eigendom.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de oldtimerregeling niet strijdig is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Dankzij de overgangsregeling kan er geen sprake zijn van een buitensporige last en een inbreuk op het recht van eigendom.

Ga naar het artikel