Nieuwe salariseis voor kennismigranten in 2017

Per 1 januari 2017 gelden er nieuwe salariseisen voor buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant. De bedragen zijn verhoogd aan de hand van het indexcijfer voor cao-lonen.

Per 1 januari 2017 gelden er nieuwe salariseisen voor buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant. De bedragen zijn verhoogd aan de hand van het indexcijfer voor cao-lonen.

Ga naar het artikel