Nieuwe overheidsgaranties mkb-financiering

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 35 miljoen beschikbaar voor garanties op financiering voor het mkb. Het ministerie verstrekt de garanties aan twee private aanbieders van financiering om kredietverlening te stimuleren.

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 35 miljoen beschikbaar voor garanties op financiering voor het mkb. Het ministerie verstrekt de garanties aan twee private aanbieders van financiering om kredietverlening te stimuleren.

Ga naar het artikel