Minimumloon opdrachtnemers weer bij Eerste Kamer

Mensen die voor uw organisatie werken op basis van een overeenkomst van opdracht, krijgen mogelijk recht op het wettelijk minimumloon. Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, gaat de Eerste Kamer zich weer buigen over het wetsvoorstel dat dit regelt.

Mensen die voor uw organisatie werken op basis van een overeenkomst van opdracht, krijgen mogelijk recht op het wettelijk minimumloon. Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, gaat de Eerste Kamer zich weer buigen over het wetsvoorstel dat dit regelt.

Ga naar het artikel