Meld u bij nadeel door telefonisch ingetrokken bezwaar

Belastingplichtigen die in de periode van 11 november 2009 tot eind oktober 2016 hun bezwaar alleen maar telefonisch hebben ingetrokken en zich hierdoor benadeeld voelen, moeten zich melden bij de Belastingdienst. De behandeling van het bezwaar zal dan worden voortgezet.

Belastingplichtigen die in de periode van 11 november 2009 tot eind oktober 2016 hun bezwaar alleen maar telefonisch hebben ingetrokken en zich hierdoor benadeeld voelen, moeten zich melden bij de Belastingdienst. De behandeling van het bezwaar zal dan worden voortgezet.

Ga naar het artikel