In 2018 vaker tegemoetkoming bij ziekte

Om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen, wil het kabinet de leeftijdsgrens van de no-riskpolis per 2018 verlagen naar 56 jaar. Dit staat in een Kamerbrief van minister Asscher van SZW.

Om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen, wil het kabinet de leeftijdsgrens van de no-riskpolis per 2018 verlagen naar 56 jaar. Dit staat in een Kamerbrief van minister Asscher van SZW.

Ga naar het artikel