Geen duidelijk beeld van impact non-profit

Organisaties weten onvoldoende wat de impact is van de activiteiten op de donateurs, leden en subsidiegevers. Uit onderzoek van BDO blijkt namelijk dat bijna de helft van maatschappelijke organisaties (47%) onvoldoende kennis heeft van de effecten van haar werkzaamheden op deze groepen.

Organisaties weten onvoldoende wat de impact is van de activiteiten op de donateurs, leden en subsidiegevers. Uit onderzoek van BDO blijkt namelijk dat bijna de helft van maatschappelijke organisaties (47%) onvoldoende kennis heeft van de effecten van haar werkzaamheden op deze groepen.

Ga naar het artikel