Dwangsom voor slordige omgang verzuimgegevens

Hoewel er de nodige discussie is over de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor ziekmeldingen, zijn deze toch leidend. Onlangs heeft de AP de eerste dwangsom opgelegd aan een zorginstelling die slordig omging met verzuimgegevens.

Hoewel er de nodige discussie is over de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor ziekmeldingen, zijn deze toch leidend. Onlangs heeft de AP de eerste dwangsom opgelegd aan een zorginstelling die slordig omging met verzuimgegevens.

Ga naar het artikel