Bezwaarschrift telefonisch ingetrokken?

Als u zich benadeeld voelt door het telefonisch intrekken van uw bezwaarschrift, kunt u alsnog om voortgezette bezwaarbehandeling vragen!...

Als u zich benadeeld voelt door het telefonisch intrekken van uw bezwaarschrift, kunt u alsnog om voortgezette bezwaarbehandeling vragen!…

Ga naar het artikel